Välkommen till Malma backe förskola

Kidz education Malma backe förskola

Malma backe förskola består av två avdelningar, Solen och Månen. Förskolan har 32 barn mellan 1-5 år och här arbetar 6 pedagoger. Vi arbetar i smågrupper så långt som möjligt och då ofta i projektform.

Med närhet till naturen är utomhusvistelse en stor del av vår dagliga verksamhet med besök i skog och mark. Naturen blir en plats att arbeta med matematik, teknik, naturvetenskap och rörelselek i. Inomhusmiljön utvärderas kontinuerligt för att stimulera barnens utveckling och intressen.

Barns inflytande är något som genomsyrar verksamheten (genom material som Stegen, eget val, olika forum för diskussioner i stor och liten grupp).

Några återkommande inslag är: Stegen, som är ett systematiskt arbetssätt där vi övar på att sätta ord på våra känslor i liten grupp, vi dokumenterar, reflekterar tillsammans samt kommer fram till gemensamma förhållningssätt för hur man är en bra kompis. Efter intresse får även barnen chansen att prova på enklare experiment. Syftet är inte att finna de rätta svaren utan fokus är på samtalen. Att fundera och samtala kring utgången och händelserna, reflektera och delge varandra samt bekanta sig med fysikaliska och matematiska begrepp. Återkommande inslag är också rörelse: vi värnar om välmående och hälsa och arbetar med rörelselek, Miniröris och fysiska utmaningar som hinderbanor inne/ute och introducerar och provar på olika sporter för att fånga upp intresset och rörelseglädjen hos barnen.

Förskolan arbetar efter förskolans läroplan. Vi har varierande innehåll i verksamheten såsom sång och musik dagligen, språk, drama, miljö, matematik, skapande och andra utvecklande ämnen.

Vi är en liten förskola där alla pedagoger känner alla barn och vi samarbetar mycket med varandra.

Säkerhet för barnen är väldigt viktigt för oss. Det finns säkerhetsrutiner och vi ser över vårt säkerhetsarbete regelbundet.

Pedagogerna har utbildning i hjärt-lungräddning och även brandutbildning. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att hälsa på förskolan. Utöver den dagliga kontakten har  vi regelbundna träffar för vårdnadshavare. Det kan vara en frukostträff eller fika på eftermiddagen. Vi har även informationsmöten, en gång per termin. En gång per år erbjuder vi vårdnadshavare ett utvecklingssamtal där vi pratar om barnets utveckling och trivsel på förskolan. När barnet börjar på förskolan erbjuder vi ett inskolningssamtal och när det är dags för barnet att börja förskoleklass så erbjuds ett avslutningssamtal. Däremellan kan vi ha extra samtal om behov finns från vårdnadshavare eller förskola. Vi vill alltid ha ett bra samarbete med vårdnadshavare då vi alla arbetar för barnets bästa.

 

Uppsala
-2°
snöfall
fuktighet 100%
vind 6m/s OSO
H 2 • L -2
-2°
Tors
-4°
Fre
-1°
Lör
-5°
Sön
-5°
Mån
Weather from OpenWeatherMap